Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego

 
 historia
 
O TOWARZYSTWIE

Od wielu lat grupa osób, której są bliskie sprawy polskiej kultury - a zwłaszcza kultury muzycznej - związanych z osobą prof. Kazimierza Wiłkomirskiego podejmuje szereg działań służących jej rozwojowi oraz popularyzacji dorobku życia profesora na terenie kraju i poza jego granicami. Dla usprawnienia i rozszerzenia tych działań zapadła decyzja o powołaniu towarzystwa nazwanego Jego imieniem. W roku 2003 towarzystwo zostało zarejestrowane. Na siedzibę członkowie założyciele wybrali podwarszawską miejscowość Stare Babice. Wyszliśmy z założenia, że obecność tego typu organizacji zaktywizuje lokalne życie artystyczne i kulturalne. Wśród członków założycieli towarzystwa była Pani Teresa Wiłkomirska - wdowa po profesorze.

Towarzystwo Muzyczne
im. Kazimierza Wiłkomirskiego
05-080 Stare Babice
ul. Polna 40
poczta@wilkomirski.org.pl
pasja@wilkomirski.org.pl
ksiegowosc@wilkomirski.org.pl