Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego

 
 o orkiestrze
 
Gminna Orkiestra Młodzieżowa ze Starych Babic

Pod tą nazwą kryje się amatorski zespół złożony z dzieci starszych klas szkoły podstawowej, szkół średnich, a nawet osób dorosłych, przeważnie uczniów i absolwentów babickiej szkoły muzycznej i Studia Muzycznego.
Celem jest doskonalenie umiejetności na instrumentach muzycznych, wspólne muzykowanie, a także kulturalne i miłe spędzanie wolnego czasu. Orkiestra występuje na imprezach i uroczystościach szkolnych, gminnych i kościelnych. Jest lareatem przeglądów i konkursów, występuje także poza naszą gminą. Dwukrotnie była we Włoszech.
Towarzystwo Muzyczne
im. Kazimierza Wiłkomirskiego
05-080 Stare Babice
ul. Polna 40
poczta@wilkomirski.org.pl
pasja@wilkomirski.org.pl
ksiegowosc@wilkomirski.org.pl