Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego

 
 działalność
 
DZIAŁALNOŚÓ

Towarzystwo realizuje program: „Edukacja kulturalna od 5 do 105 lat”. Głównym jego celem jest stworzenie wartościowej i atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu dla lokalnych społeczności w bardzo szerokim przedziale wiekowym. Jednym z elementów programu jest systematyczne organizowanie różnorodnych imprez artystycznych m.in. koncertów muzyki poważnej i jazzowych, spektakli, wernisaży i wystaw, festiwali, na których obok znanych wykonawców jest prezentowany lokalny dorobek artystyczny. Specjalna oferta skierowana jest do młodzieży. W ramach warsztatów artystycznych pod nazwą „Młodzi z pasją” organizowane są stałe zajęcia z różnych dziedzin sztuki (m.in. taniec, muzyka, plastyka, teatr, poezja, fotografia, film, sztuka radiowa), a ich efekty prezentowane są młodej publiczności. Przy towarzystwie działają zespoły instrumentalne, a także Gminna Orkiestra Młodzieżowa ze Starych Babic.
Towarzystwo jest inicjatorem i organizatorem Letnich Festiwali Muzycznych "W Krainie Chopina", który organizuje wspólnie ze Starostwem Warszawskim Zachodnim, władzami lokalnych samorządów, parafiami i instytucjami kultury, pod patronatami Marszałka Województwa Mazowieckiego i Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego. Współorganizuje imprezy festiwalowe wspólnie z Muzeum Opowiadaczy Historii w Konstacinie – Jeziorna.

Towarzystwo Muzyczne
im. Kazimierza Wiłkomirskiego
05-080 Stare Babice
ul. Polna 40
poczta@wilkomirski.org.pl
pasja@wilkomirski.org.pl
ksiegowosc@wilkomirski.org.pl