Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego

 
 zaawansowanie budowy
 
AKTUALNY STAN ZAAWANSOWANIA BUDOWY ORGANÓW

Budowa organów trwa od 2007 roku i podzielona została na szereg etapów realizowanych w kolejnych latach.

Do tej pory zostały już zrealizowane:
- koncepcja artystyczna i projekt całego instrumentu.
- małe dolne, 11 - głosowe organy wraz z własnym kontuarem /instrument już grający/
- na chórze wybudowano specjalne podesty i dwie wieże pedałowe wraz z wiatrownicami i prospektem głównego instrumentu,
- wykonano szafę i wiatrownice manuału głównego - Haupt Werku
- wykonano i zamontowano na chórze 4 manuałowy stół gry wraz z pełną elektroniką, w którym zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne.

Zostały przeprowadzone także prace remontowe w budynku kościoła, które mają niezwykle istotne znaczenie dla budowanych organów.
- wymiana okien na energooszczędne i ocieplenie kościoła zapewnieniły stabilność temperatury powietrza, co wpłynęło pozytywnie na intonację i trwałość organów.
- odnowienie i zmodernizowowanie wnętrza świątyni nie tylko zmieniło jej estetykę, ale poprawiło jej akustykę.

W roku 2012 realizowany jest zakup i umieszczenie w instrumencie kolejnych 5 głosów piszczałkowych: Principal 8’, Viola di Gamba 8’, Hohlflote 8′, Flauto Major 16’, Pommer 8’, oraz dwóch dmuchaw o wysokiej wydajności.

Budowa organów trwa od 2007 roku i podzielona została na kilka etapów lat. Do tej pory zostały już
zrealizowane:
koncepcja artystyczna i projekt całego instrumentu, małe dolne, 11 głosowe organy wraz z własnym
kontuarem /instrument już grający/
wymieniono okna na energooszczędne i ocieplono kościół w celu zapewnienia stabilności temperatury
powietrza co wpłynie na intonację i trwałość organów.
W ostatnich latach prace trwają przy głównym instrumencie umiejscowionym na chórze:
wybudowano specjalne podesty i dwie wieże pedałowe wraz z wiatrownicami i prospektem, wykonano
szafę i wiatrownice manuału głównego Haupt Werku, zamontowano 4 manuałowy stół gry wraz z
pełną elektroniką w którym zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne. Wykonano podesty do
Schwell Werku.
W 2012 roku dzięki dofinansowaniu ze środków MKiDN, zostały zakupione: Dwie wysokiej klasy
dmuchawy, oraz 5 głosów: Principal 8’, Viola di Gamba 8’, oraz Hohlflote 8', Flauto Major 16’, Pommer
8’,
W 2013 roku dzięki dofinansowaniu ze środków MKiDN, zostały zakupione kolejne głosy: Holzprinzipal
8', Holzprinzipal 4'; Holzquinte 2 2/3'; Lieblich Gedeckt 16'; Gedeckt 8'; Supergedeckt 4'; Waldflöte
2'; Salicional 8'; Oktavbass 8'
W 2014 Zakupupiony został głos Burdon 8' wykonany
z ołowiu młotkowanego /HW/, oraz /wykonany
systemem gospodarczym/ montaż ciągów komunikacyjnych tylnej części szafy i systemu zasilania w
powietrze Hubswerku.
Po otrzymaniu dotacji MKiDN na 2015 w pełnej kwocie, jest realne do końca roku 2015 uruchomienie i
Wniosek nr: 59337/14 złożony dnia: 20141130
Strona 6 / 20
rozpoczęcie użytkowania: głównego kontuaru, połączenie go z małym dolnym instrumentem, oraz
fragmentem dużego instrumentu na chórze z tzw. Haupt Werkiem w którym zagrają zakupione w
2012, 2013 i 2014, 2015 głosy.
Towarzystwo Muzyczne
im. Kazimierza Wiłkomirskiego
05-080 Stare Babice
ul. Polna 40
poczta@wilkomirski.org.pl
pasja@wilkomirski.org.pl
ksiegowosc@wilkomirski.org.pl