Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego

 
 Orkiestra Młodzieżowa
 
GMINNA ORKIESTRA MŁODZIEŻOWA ZE STARYCH BABIC

Pod tą nazwą kryje się amatorski zespół złożony z młodzieży szkół średnich, studentów, a nawet osób dorosłych, przeważnie uczniów i absolwentów babickiej szkoły muzycznej i Studia Muzycznego.
Celem jest doskonalenie umiejętności gry na instrumentach muzycznych, wspólne muzykowanie, a także kulturalne i miłe spędzanie wolnego czasu. Orkiestra występuje na imprezach i uroczystościach szkolnych, gminnych i kościelnych. Jest lareatem przeglądów i konkursów, występuje także poza naszą gminą. Dwukrotnie była we Włoszech.

Towarzystwo Muzyczne
im. Kazimierza Wiłkomirskiego
05-080 Stare Babice
ul. Polna 40
poczta@wilkomirski.org.pl
pasja@wilkomirski.org.pl
ksiegowosc@wilkomirski.org.pl