Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego

 
 cele statutowe
 
GŁÓWNE CELE STATUTOWE

Główne cele statutowe Towarzystwa to:
- organizowanie życia kulturalnego w szczególności na terenach podmiejskich i wiejskich
– współtworzenie z samorządem, lokalnym właściwej polityki kulturalnej
- edukacja kulturalna oraz wychowanie i uwrażliwienie społeczeństwa poprzez sztuki piękne, a zwłaszcza muzykę
– opieka nad placówkami edukacji artystycznej, organizacja zajęć artystycznych, audycji umuzykalniających w szkołach i przedszkolach, a także koncertów, wystaw, konkursów, festiwali. Prowadzenie i sprawowanie opieki nad chórami, orkiestrami, zespołami muzycznymi, tanecznymi i teatralnymi.
- popularyzacja twórczości i życia patrona towarzystwa prof. Kazimierza Wiłkomirskiego.Towarzystwo Muzyczne
im. Kazimierza Wiłkomirskiego
05-080 Stare Babice
ul. Polna 40
poczta@wilkomirski.org.pl
pasja@wilkomirski.org.pl
ksiegowosc@wilkomirski.org.pl